Nadace ČEZ darovala 240 000 Kč na trvanlivé potraviny

Nadace ČEZ poskytla Potravinové bance Hradec Králové nadační příspěvek ve výši 240 000 Kč na pořízení trvanlivých potravin pro lidi v nouzi.

Díky nadačnímu příspěvku bylo možné doplnit potraviny, které ve skladu chyběly z důvodu omezenějšího rozsahu potravinových sbírek v době epidemie, a to zejména konzervy.

Cílem potravinové pomoci je překlenutí tíživé situace poskytnutím potravin pro zajištění prosté, ale důstojné stravy. Potraviny rozdávají jednotlivé organizace lidem, kteří na jídlo nemají prostředky, například rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi

Za velkorysý nadační příspěvek Nadaci ČEZ děkujeme!