Podporují nás

Evropská unie – Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová banka Hradec Králové, z. s. je od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2026 jedním z partnerů projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326)“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány jsou vybrané potraviny, hygienické prostředky, školní potřeby a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace.


Královéhradecký kraj


Město Hradec Králové

Projekt finančně podporuje město Hradec Králové.