Společnost Geis CZ s.r.o. zdarma zapůjčila sklad Potravinové bance Hradec Králové, z.s.

Potravinová banka Hradec Králové z.s. srdečně děkuje společnosti Geis CZ s.r.o. za bezplatné zapůjčení skladových prostor.

Zapůjčený sklad bude sloužit k dočasnému uskladnění trvanlivých potravin (a drogistického zboží), které jsou určené pro dobročinné účely, kapacita dosavadního skladu Potravinové banky Hradec Králové totiž přestává stačit.

To je způsobeno zejména vzrůstající úspěšností listopadové Sbírky potravin, ale i díky stále větším darům potravin z obchodních řetězců.

Zapůjčený sklad společnosti Geis CZ umožní, aby potravinová pomoc (a drogistické zboží) mohla bez komplikací doputovat k lidem, kteří ji potřebují (rodinám s dětmi v hmotné nouzi, dětem bez rodičů, lidem bez domova, sociálně vyloučeným apod.).

Jedná se o velmi cennou pomoc, která pomůže lidem, kteří to nemají v životě snadné.