Archiv pro měsíc: Říjen 2021

Společnost Geis CZ s.r.o. zdarma zapůjčila sklad Potravinové bance Hradec Králové, z.s.

Potravinová banka Hradec Králové z.s. srdečně děkuje společnosti Geis CZ s.r.o. za bezplatné zapůjčení skladových prostor.

Zapůjčený sklad bude sloužit k dočasnému uskladnění trvanlivých potravin (a drogistického zboží), které jsou určené pro dobročinné účely, kapacita dosavadního skladu Potravinové banky Hradec Králové totiž přestává stačit.

To je způsobeno zejména vzrůstající úspěšností listopadové Sbírky potravin, ale i díky stále větším darům potravin z obchodních řetězců.

Zapůjčený sklad společnosti Geis CZ umožní, aby potravinová pomoc (a drogistické zboží) mohla bez komplikací doputovat k lidem, kteří ji potřebují (rodinám s dětmi v hmotné nouzi, dětem bez rodičů, lidem bez domova, sociálně vyloučeným apod.).

Jedná se o velmi cennou pomoc, která pomůže lidem, kteří to nemají v životě snadné.

Nadace ČEZ darovala 240 000 Kč na trvanlivé potraviny

Nadace ČEZ poskytla Potravinové bance Hradec Králové nadační příspěvek ve výši 240 000 Kč na pořízení trvanlivých potravin pro lidi v nouzi.

Díky nadačnímu příspěvku bylo možné doplnit potraviny, které ve skladu chyběly z důvodu omezenějšího rozsahu potravinových sbírek v době epidemie, a to zejména konzervy.

Cílem potravinové pomoci je překlenutí tíživé situace poskytnutím potravin pro zajištění prosté, ale důstojné stravy. Potraviny rozdávají jednotlivé organizace lidem, kteří na jídlo nemají prostředky, například rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi

Za velkorysý nadační příspěvek Nadaci ČEZ děkujeme!