Archiv rubriky: Aktuality

Sbírka potravin v sobotu 23. dubna 2022

Pravidelná celorepubliková Sbírka potravin se bude konat v sobotu 23. dubna 2022 ve vybraných obchodech po celé republice. Seznam zapojených prodejen naleznete zde.

Hledáme dobrovolníky do obchodů, kteří budou jako každoročně přebírat darované potraviny a hygienické potřeby od dárců za pokladnami a třídit je.

Dobrovolníci se mohou hlásit zde.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny – nejčastější dotazy a odpovědi

Již od soboty 26. února pomáháme potravinami a základní drogerií uprchlíkům, kteří přijíždějí z války na Ukrajině.

Zde jsou základní informace o naší pomoci:

  1. Potravinová banka Hradec Králové bude, stejně jako ostatní potravinové banky v ČR, poskytovat potravinovou pomoc a základní drogerii uprchlíkům, kteří přijedou do našeho kraje. Tato pomoc bude poskytnuta na prvních několik dní, ne dlouhodobě.
  2. Potravinovou pomoc lidem na území Ukrajiny bude poskytovat Potravinová banka Ukrajiny ve Lvově a potravinové banky okolních států – Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
  3. Potravinová pomoc uprchlíkům bude distribuována prostřednictvím charit, neziskových organizací, měst a obcí. Chceme zabránit možnému zneužití pomoci.
  4. Ubytovali jste rodinu z Ukrajiny, jste z malé obce a potřebujete pro ni pomoc pro prvních několik dní? Kontaktujte prosím svého starostu/starostku, rádi mu pomoc pro vás vydáme.
  5. Solidarita s lidmi z Ukrajiny je obrovská a moc za ni děkujeme. Chcete zorganizovat sbírku nebo chcete darovat potraviny jako jednotlivec? Napište nám prosím na sklad@pbhk.cz.
  6. Nápor na zaměstnance potravinových bank je enormní a je nás málo na takto rozsáhlou pomoc. Proto hledáme dobrovolníky pro pomoc. V tuto chvíli nábor pozastaven.
  7. Jednotlivci, nevolejte nám prosím o víkendu, potřebujeme si odpočinout. Pište e-maily nebo SMS, odpovíme v pondělí.
  8. Potravinová banka distribuuje pouze potraviny a drogerii, ostatní pomoc (oblečení, deky, spacáky, zdravotnický materiál atd.) nabízejte prosím charitám a organizacím, které je sbírají.
  9. Uprchlická vlna z Ukrajiny bude dlouhodobá, rozložme si tedy síly i prostředky na dlouhou dobu.
  10. Děkujeme za solidaritu, pomoc a podporu všem lidem dobré vůle v naší zemi.

Pomoc uprchlíkům z války na Ukrajině

Pomáháme maminkám s dětmi, kteří utíkají z války na Ukrajině. Dopoledne jsme vybavili hygienickými potřebami ubytovací vlak, který jede ke slovensko- ukrajinským hranicím. Nyní jsme připravili základní potraviny a hygienické potřeby pro maminky s dětmi z Ukrajiny, které právě přijíždějí do Hradce Králové. Jak můžete pomoci: potřebujeme polévky, instantní jídla, konzervy všeho druhu, sirupy, kojeneckou vodu, dětské kaše, ovocné přesnídávky, šampony, mýdla, zubní pasty a kartáčky, olejíčky a pudry pro nejmenší.

Pomoc je možné předat od úterý 1.3. do středy 2.3.na Masarykově náměstí 368 odpoledne v centru KraPiCe vedle čajovny.

Pomoc v podobě trvanlivých potravin a hygienických potřeb pro děti i maminky stále sbíráme na adrese skladu Stavební 1140, Hradec Králové (v budově Oděvy Pilař, vchod ze dvora) v pracovní dny 8-16 hodin, někdy i déle. Doporučujeme si předem zavolat.

Kontakt: Václav Pitucha, tel. 604 921 959, sklad@pbhk.cz.

Srdečně děkujeme.

Zdvihací plošina pořízená z nadačního příspěvku

Díky příspěvku 10 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme (financovaného z prostředků NF TESCO) mohla Potravinová banka Hradec Králové pořídit zdvihací plošinu pro usnadnění nakládání potravin v regionálním skladu PB v Jičíně. Pořízení zdvihací plošiny umožní manipulaci s těžkými krabicemi u auta a ve skladu.

Darované potraviny získává Potravinová banka Hradec Králové hlavně z velkých obchodů, roztřídí je a dále je bezplatně distribuuje prostřednictvím neziskových organizací a sociálních služeb z celého Královéhradeckého kraje. Potraviny jsou určeny lidem, kteří momentálně na jídlo nemají prostředky, například rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Za finanční podporu upřímně děkujeme!

Poděkování za finanční podporu Potravinové banky Hradec Králové v roce 2021

Chtěli bychom srdečně poděkovat všem, kteří finančně podpořili Potravinovou banku Hradec Králové v roce 2021. Díky této finanční podpoře jsme mohli distribuovat potravinovou pomoc po celém Královéhradeckém kraji pravidelně v průběhu celého roku 2021.

Finanční podporu Potravinové bance Hradec Králové, z. s. v roce 2021 poskytli:

Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu

Královéhradecký kraj

Statutární město Hradec Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu FEAD Evropské unie

Město Trutnov

Město Dvůr Králové nad Labem

Město Rychnov nad Kněžnou

Město Broumov

Město Hořice

Město Rokytnice v Orlických horách

Sociální služby města Jičína

Město Kostelec nad Orlicí

město Třebechovice pod Orebem

Město Týniště nad Orlicí

Město Vrchlabí

město Červený Kostelec

obec Mokré

Obec Přepychy

Česká federace potravinových bank

Nadace ČEZ

Mluvmespolu.cz, z.s.

Nadace rozvoje občanské společnosti z programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, financovaného z Nadačního fondu TESCO

ROZVÍJÍME HRADEC, z. s.

odběratelé z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací, církevních společenství, sborů a farností

individuální dárci

Všem dárcům děkujeme!

Výsledky podzimního kola Sbírky potravin 20.11.2021

V sobotu 20. listopadu se konala celorepubliková Sbírka potravin.

V Královéhradeckém kraji lidé darovali v obchodech, kde pomáhali dobrovolníci, 15 227 kg trvanlivých potravin a drogerie pro lidi a rodiny v nouzi. Při započítání všech dalších obchodů, které se sbírky účastnily, vychází dokonce rekordních 19 956 kg.

Děkujeme všem dobrovolníkům za nezištnou práci pro dobrou věc a všem dárcům za jejich dary pro lidi v nouzi. Srdečně děkujeme.

Sbírka potravin bude letos v sobotu 20. listopadu

Každoroční podzimní Sbírka potravin se bude letos konat v sobotu 20. listopadu od 8 do 18 hodin. Celorepubliková akce je založená na solidaritě lidí s jednotlivci a rodinami v krizové situaci. Pomoci lze nákupem trvanlivých potravin nebo drogerie ve vybraných obchodech v celé republice nebo on-line ve vybraných e-shopech. Více informací zde: https://www.sbirkapotravin.cz/kde-nakoupit

Vítaná je i pomoc dobrovolníků při přebírání a třídění potravin od dárcův obchodech. Bez dobrovolníků by se celá akce nemohla uskutečnit. Pomožte prosím jako dobrovolník. Hlásit se můžete zde: https://www.charitahk.cz/dobrovolnicinahore/prihlaska-na-potravinovou-sbirku

Děkujeme za pomoc lidem v nouzi.

Společnost Geis CZ s.r.o. zdarma zapůjčila sklad Potravinové bance Hradec Králové, z.s.

Potravinová banka Hradec Králové z.s. srdečně děkuje společnosti Geis CZ s.r.o. za bezplatné zapůjčení skladových prostor.

Zapůjčený sklad bude sloužit k dočasnému uskladnění trvanlivých potravin (a drogistického zboží), které jsou určené pro dobročinné účely, kapacita dosavadního skladu Potravinové banky Hradec Králové totiž přestává stačit.

To je způsobeno zejména vzrůstající úspěšností listopadové Sbírky potravin, ale i díky stále větším darům potravin z obchodních řetězců.

Zapůjčený sklad společnosti Geis CZ umožní, aby potravinová pomoc (a drogistické zboží) mohla bez komplikací doputovat k lidem, kteří ji potřebují (rodinám s dětmi v hmotné nouzi, dětem bez rodičů, lidem bez domova, sociálně vyloučeným apod.).

Jedná se o velmi cennou pomoc, která pomůže lidem, kteří to nemají v životě snadné.

Nadace ČEZ darovala 240 000 Kč na trvanlivé potraviny

Nadace ČEZ poskytla Potravinové bance Hradec Králové nadační příspěvek ve výši 240 000 Kč na pořízení trvanlivých potravin pro lidi v nouzi.

Díky nadačnímu příspěvku bylo možné doplnit potraviny, které ve skladu chyběly z důvodu omezenějšího rozsahu potravinových sbírek v době epidemie, a to zejména konzervy.

Cílem potravinové pomoci je překlenutí tíživé situace poskytnutím potravin pro zajištění prosté, ale důstojné stravy. Potraviny rozdávají jednotlivé organizace lidem, kteří na jídlo nemají prostředky, například rodinám s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi

Za velkorysý nadační příspěvek Nadaci ČEZ děkujeme!

Pomozte hlasováním našemu projektu v Tescu Jičín

Pomozte prosím hlasováním v obchodě Tesco Jičín našemu projektu, který má pomoci našim spolupracovnicím v Jičíně zvedat těžké krabice s potravinami a drogerií zdvihací plošinou na vysokou rampu u našeho nového regionálního skladu. Hlasování bude probíhat od 14. června do 11. července. Hlasování probíhá žetonem, který získáte od pokladní v obchodě a odevzdáte do boxu za pokladnou. Děkujeme vám. Odkaz na projekt naleznete zde: Pomozte prosím hlasováním v obchodě Tesco Jičín našemu projektu, který má pomoci našim spolupracovnicím zvedat těžké krabice s potravinami zdvihací plošinou. Hlasování bude probíhat od 14. června do 11. července. Hlasování probíhá žetonem, který získáte od pokladní a odevzdáte do boxu za pokladnou. Děkujeme vám. https://itesco.cz/pomahame/project/35952/