Podpora Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2021 Potravinové bance Hradec Králové individuální dotaci ve výši 400 000 Kč na dofinancování zvýšených mzdových nákladů pracovníků, zajišťujících svoz, skladování a distribuci potravinové pomoci.

Za poskytnutou dotaci děkujeme!