Chcete odebírat potraviny?

Potravinovou pomoc nabízíme pouze organizacím, nikoliv jednotlivcům. Postup při registraci nové odebírající organizace probíhá tímto způsobem:

  • Potravinová banka nejprve uzavře smlouvu s danou organizací.
  • Následně začne proces odběru darovaných potravin organizaci (ne přímo potřebným jednotlivcům) na základě smlouvy.
  • Potraviny dostává odběratelská organizace od Potravinové banky zdarma, přispívá však na část nákladů, vynaložených Potravinovou bankou na její provozní činnosti, a to podle sjednaného ročního objemu odebíraných potravin.
  • Organizace si pak potraviny vyzvedává v jednom ze skladů Potravinové banky: v Hradci Králové nebo Trutnově a podle svých pravidel je rozdává přímo potřebným lidem, nebo je použije pro společné vaření pro cílovou skupinu.
  • Organizace s velkým počtem klientů (např. azylové domy, dětské domovy) si mohou dle dohody a možností odebírat kromě trvanlivých potravin i čerstvé pečivo.

Napište či volejte na následující kontakty pro upřesnění a domluvení následných kroků.

Těšíme se na spolupráci.

Kontaktní osoba:

Přemysl Pistora
vedoucí pracovník Potravinové banky Hradec Králové
mobil: 604 921 959
e-mail: sklad@pbhk.cz