Archiv pro měsíc: Květen 2020

Ohlédnutí za nouzovým stavem v Potravinové bance Hradec Králové v období 13. března – 17. května 2020

Tým PB HK v ochranných rouškách

Nouzový stav, vyhlášený vládou kvůli epidemii nemoci Covid-19, zasáhl všechny občany České republiky. Nejvíce se opatření dotkla zranitelných skupin obyvatel – seniorů, matek samoživitelek s malými dětmi, zdravotně postižených. Mnoha z těchto lidí naší potravinovou pomocí pomáháme standardně, ale v době nouzového stavu se objevilo i mnoho dalších lidí, kteří se ocitli nečekaně v nouzi a bylo třeba jim pomoci.

Byli to třeba řidiči kamionů, kteří při zavedení přísných kontrol na hraničních přechodech uvízli v mnohakilometrových frontách na dlouhé hodiny. Těm jsme ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové rozváželi jídlo a pití od vozu k vozu.

Vyhlášení nouzového stavu nás zastihlo v situaci, kdy se za měsíc měla konat pravidelná celorepubliková Sbírka potravin. Zásoby trvanlivých potravin v našem skladu se postupně tenčily a právě během této sbírky jsme je měli doplnit. Sbírka však byla z důvodu šířící se nakažlivé nemoci zrušena a my se obávali, že nám brzy dojdou zásoby potravin. V obchodech probíhalo právě panické vykupování trvanlivých potravin, byly uzavřeny školy, mnoho žen, zaměstnaných v obchodech, se staralo doma o děti, které nemohly do škol a školek, pro nás to znamenalo i snížení množství čerstvého pečiva, které každodenně dostáváme od obchodních řetězců a zásobujeme jím domovy pro matky s dětmi, azylové domy a dětské domovy. Situace vypadala vážně.

Během týdne se však situace rázem změnila. Česká federace potravinových bank, jíž jsme členy, domluvila s ministerstvy zemědělství a školství rozdání zásob potravin z projektů Školní mléko potravinovým bankám.

V tomto období jsme najeli třikrát více kilometrů než obvykle a rozdali jsme dvakrát více potravin než ve srovnatelném období roku 2019.

Následující období zcela změnilo systém naší práce. Kromě našich stálých odběratelů jsme navíc oslovili i všechny obce našeho kraje, magistrát města Hradec Králové, úřad Královéhradeckého kraje, složky Integrovaného záchranného systému s nabídkou pomoci pro lidi, které zasáhl nouzový stav a potřebují pomoc. Pravidelně jsme z centrálního skladu sváželi čerstvé potraviny a obce je rozdávaly seniorům a charitativní organizace rodinám v nouzi. Další potraviny dostaly dětské domovy nebo domovy pro matky s dětmi.

Pomohli jsme i zdravotníkům v první linii. Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsme postupně dodali 2 700 kg čerstvých potravin.

Stále jsme ale měli nedostatek trvanlivých potravin. Situaci nám pomohla vyřešit nebývalá solidarita mezi lidmi. Náš dlouhodobý odběratel, Apoštolská církev Element v Hradci Králové, vyhlásila mezi svými členy a podporovateli sbírku trvanlivých potravin a naší Potravinové bance darovali z této sbírky 561 kg trvanlivých potravin – konzerv, dětských výživ, Sunarů, kaší pro děti a dalších nedostatkových potravin.

Dalším darem nás příjemně překvapili členové baptistické církve Easthaven Baptist Church z Montany v USA, kteří mezi sebou vyhlásili sbírku a za vybrané peníze u nás v ČR nakoupili 261 kg trvanlivých potravin, určených zejména matkám s dětmi v nouzi v Královéhradeckém kraji.

Díky České federaci potravinových bank se nám také podařilo získat trvanlivé potraviny z darů obchodních řetězců v České republice. V tuto chvíli, na konci května 2020, máme tedy opět základní sortiment potravin pro lidi v nouzi na území Královéhradeckého kraji k dispozici.

Děkujeme všem, kteří nám v této náročné situaci pomáhali, ať už ušitím roušek, nabídkou dobrovolnické pomoci, uvařením kávy na našich dlouhých cestách, vlídným slovem či jiným způsobem.