O nás

Účelem a cílem subjektu je získávání potravin a zemědělských přebytků formou daru od jednotlivých prodejců a výrobců.

Potraviny skladujeme a rozdělujeme charitativním a humanitárním organizacím, které je pak přidělují konkrétním potřebným lidem v jejich spádové oblasti.

Potraviny tedy poskytujeme pouze organizacím, ne přímo jednotlivcům.