Chcete odebírat potraviny?

Potravinovou pomoc nabízíme pouze organizacím, nikoliv jednotlivcům. Postup při registraci nové odebírající organizace probíhá tímto způsobem:

  • Potravinová banka nejprve uzavře smlouvu s danou organizací.
  • Následně začne proces odběru darovaných potravin organizaci (ne přímo potřebným jednotlivcům) na základě smlouvy.
  • Potraviny dostává odběratelská organizace od Potravinové banky zdarma, přispívá však na část nákladů, vynaložených PB na provoz činnosti, a to podle sjednaného ročního objemu odebíraných potravin.
  • Základní jednotkou je odběr potravin v hodnotě cca 6 000 Kč / rok (obvykle 12 tašek ročně, tj. jedna měsíčně), při odběratelském příspěvku 1 000 Kč/rok. Například při pravidelném odběru pěti tašek měsíčně přispívá organizace 5 000 Kč ročně.
  • Organizace si pak potraviny vyzvedává ve skladu Potravinové banky v Hradci Králové a podle svých pravidel je rozdává přímo potřebným lidem, nebo je použije pro společné vaření pro cílovou skupinu.

Napište či volejte na následující kontakty pro upřesnění a domluvení následných kroků.

Těšíme se na spolupráci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Pitucha                                                                                         vedoucí Potravinové banky Hradec Králové                                                       mobil: 604 921 959
e-mail: sklad@pbhk.cz