Chcete odebírat potraviny?

Potravinovou pomoc nabízíme pouze organizacím, nikoliv jednotlivcům. Postup při registraci nové odebírající organizace probíhá tímto způsobem:

  • Potravinová banka nejprve uzavře smlouvu s danou organizací.
  • Následně začne proces odběru darovaných potravin organizaci (ne přímo potřebným jednotlivcům) na základě smlouvy.
  • Potraviny dostává odběratelská organizace od Potravinové banky zdarma, přispívá však na část nákladů, vynaložených Potravinovou bankou na její provozní činnosti, a to podle sjednaného ročního objemu odebíraných potravin.
  • Organizace si pak potraviny vyzvedává ve skladu Potravinové banky v Hradci Králové a podle svých pravidel je rozdává přímo potřebným lidem, nebo je použije pro společné vaření pro cílovou skupinu.

Napište či volejte na následující kontakty pro upřesnění a domluvení následných kroků.

Těšíme se na spolupráci.

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Pitucha                                                                            vedoucí pracovník provozu Potravinové banky Hradec Králové    mobil: 604 921 959
e-mail: sklad@pbhk.cz